Εγκύκλιος για το ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

Mε το νόμο και την εγκύκλιο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων που θα επιτρέψει τη νομιμοποίηση χιλιάδων σταυλικών εγκαταστάσεων της χώρας που λειτουργούν μέχρι σήμερα χωρίς αδειοδότηση και προωθείται η κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προσαρμοσμένων στα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου και κτηνοτροφίας.

Εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τους αναγκαίους ελέγχους ( τακτικοί και έκτακτοι ).


Δημιουργείται για πρώτη φορά ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής των αδειοδοτούμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας, στοιχείο το οποίο θα επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό των διαρθρωτικών δομών και της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΥΠΑΑΤ για τον κτηνοτροφικό τομέα.

Όσον αφορά στην αδειοδότηση:

•    δημιουργείται «υπηρεσία μιας στάσης» στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες της χώρας (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), η οποία αποτελεί και τα μοναδικό σημείο επαφής των κτηνοτρόφων με το δημόσιο, απλοποιώντας και διευκολύνοντας τις ισχύουσες πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες
•    καθιερώνεται η «προσωρινή αδειοδότηση», με την υποβολή του σχετικού φακέλου, γεγονός που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους, σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με χαμηλότερο κόστος και με καλύτερους τεχνικούς όρους να υλοποιήσουν  την  επένδυσή τους ενώ παράλληλα επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης (κοινοτικά και εθνικά).
•    τα πρόχειρα καταλύματα αδειοδοτούνται πλέον χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

επιστροφή

Σχετικά άρθρα

Η συνδυασμένη χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων με απόβλητα τροφίμων παράγει πράσινη ενέργεια σε γαλακτοκομική μονάδα

Η συνδυασμένη χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων με απόβλητα τροφίμων παράγει πράσινη ενέργεια σε γαλακτοκομική μονάδα

Μονάδα αναερόβιας χώνευσης που θα επεξεργάζεται απόβλητα τροφίμων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράγει ενέργεια για τις ανάγκες γαλακτοκομικής μονάδας που παράγει κρέμες, παγωτά και γιαούρτια... περισσότερα

Εν εξελίξει η μεγαλύτερη μονάδα μετατροπής κτηνοτροφικών αποβλήτων σε βιοαέριο

Εν εξελίξει η μεγαλύτερη μονάδα μετατροπής κτηνοτροφικών αποβλήτων σε βιοαέριο

Η εταιρεία Camco, η οποία εξειδικεύεται στην μείωση των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου και σε έργα καθαρής ενέργειας, έχει ξεκινήσει τη κατασκευή στο μεγαλύτερο έργο κτηνοτροφικών αποβλήτων στη... περισσότερα

Νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου σε κτηνοτροφική περιοχή του Wisconsin των ΗΠΑ.

Νέα μονάδα παραγωγής βιοαερίου σε κτηνοτροφική περιοχή του Wisconsin των ΗΠΑ.

Στη επαρχία του Dane, στο Wisconsin των ΗΠΑ έγινε στα τέλη του 2010 η έναρξη λειτουργίας της πρώτης μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην περιοχή. περισσότερα