Ανανέωση – τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Κεντρική Μακεδονία

Ανανέωση – τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μάντρα Παλαιοσιδήρων, Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, Σημείο Δευτερογενούς Αποθήκευσης Επικίνδυνων Αποβλήτων & Διαχείρισης ΑΗΗΕ» της εταιρίας «Χρήστος Χαρδαλής & Υιοί Ο.Ε. - ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ» , που είναι εγκατεστημένη στα αγροτ. 342β και 342γ Ευκαρπίας και η οποία προτείνεται να επεκταθεί στο αγροτ. 753α Ευκαρπίας, Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

 

Στο ακόλουθο αρχείο επισυνάπτεται η απόφαση.

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

επιστροφή

Σχετικά άρθρα

Ανανέωση και συμπλήρωση απόφασης ΑΕΠΟ για νοσοκομειακά απόβλητα στη Σύρο

Ανανέωση και συμπλήρωση απόφασης ΑΕΠΟ για νοσοκομειακά απόβλητα στη Σύρο

νανέωση και συμπλήρωση απόφασης «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθερής Μονάδας Αποστείρωσης αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων εντός του χώρου του Γενικού... περισσότερα